Vykupujeme železný šrot jak od firemních zákazníků, tak i od občanů.

Výkupní cena železného šrotu je stanovena dle množství a druhu této suroviny.

 Pro odvoz většího množství kovového šrotu nabízíme možnost přistavení velkoobjemového kontejneru a nakládku šrotu automobilem DAF s hydraulickou rukou.

 Dodaný kovový odpad je vážen na silničních mostových vahách. Kovové odpady nesmějí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření, které by mohly při manipulaci, úpravě a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.

 Železné šroty vykupujeme ve všech druzích a neomezeném množství, vyjma "Odpadu obecně prospěšného", což jsou například dopravní značky, železniční koleje, svodidla, víka od kanalizace apod.

Ceník železného šrotu

Fe - 12

cena 5.00 Kč/kg

 starý, težký, upravený, tl.min. 6mm, max. 1500x500x500mm

Fe - 17

 cena 4.50 Kč/kg

těžký železný odpad tl. min. 4mm, přepravní rozměr do 6m délky

Fe - 27

cena 4.00 Kč/kg

lehký železný odpad tl. max. 4mm, neupravený, ocelový odpad lehký včetně stočených lan a drátů

Fe - 52

 cena 4.00 Kč/kg

třísky ocelové dlouhé, krátké bez emulze

Fe - 72,73

 cena 5.00 Kč/kg

kupol 400x300x200mm, tl. min. 4mm bez ozubených kol, pružín ,Cr, Mo, Ni a ostatních legur

Fe - zpětný odběr

 ZDARMA

velké i malé elektrospotřebiče (bojlery, sporáky, pračky, mikrovlnky)