Nákladní vozidla, autobusy, traktory, a jiné

 Za ekologickou likvidaci nákladních automobilů (nad 3,5 tuny), autobusů, traktorů a dalších

 cena dle skutečné hmotnosti vozidla a dohodnuté výkupní ceny.

Zde není posuzována kompletnost či nekompletnost vozidla.