Mosaz 58

  cena až 72 Kč/kg

mosaz 58 kusová nová, stará