Mosaz 58

  cena až 100 Kč/kg

mosaz 58 kusová nová, stará