Mosaz 58

  cena až 70 Kč/kg

mosaz 58 kusová nová, stará