Měděné kabely MIX

cena až 30 Kč/kg

kabely min 38% Cu - bez koncovek

cena se určuje dle průřezu vodiče, kabelu a jeho izolace, dále pak čistoty dodávky a výtěžnosti