Měď - třísky

  cena až 105 Kč/kg

Cu třísky čisté bez Fe