Měď - třísky

  cena až 70 Kč/kg

Cu třísky čisté bez Fe