Měď - třísky

  cena až 80 Kč/kg

Cu třísky čisté bez Fe