Měď - třísky

  cena až 90 Kč/kg

Cu třísky čisté bez Fe