Měď - třísky

  cena až 95 Kč/kg

Cu třísky čisté bez Fe