Měď - rafinační

 cena 80 Kč/kg

karmy, chladiče a pod., srážka na nečistoty a Fe