Měď - rafinační

 cena až 65 Kč/kg

karmy, chladiče a pod., srážka na nečistoty a Fe