Měď - opřádaná

 cena 80 Kč/kg 

starý Cu drát opletený textilním vláknem, trafo