Měď - opřádaná

 cena až 100 Kč/kg 

starý Cu drát opletený textilním vláknem, trafo