Měď - opřádaná

 cena až 88 Kč / kg

starý Cu drát opletený textilním vláknem, trafo