Měď - mix

 cena až 110 Kč/kg

 pomíchané staré plechy, trubky, kusová stará