Měď - mix

 cena 95 Kč/kg

 pomíchané staré plechy, trubky, kusová stará