Měď - kusová nová

 cena až 100 Kč/kg

 nový, čistý odpad měděných plechů, trubek