Měď - kusová nová

 cena až 110 Kč/kg

 nový, čistý odpad měděných plechů, trubek