Měď - kusová nová

 cena až 125 Kč/kg

 nový, čistý odpad měděných plechů, trubek