Měď - dráty

 cena až 96 Kč / kg

drát opal. hrubý, slabý, pocínovaný, lakovaný, smaltovaný