Měď - dráty

 cena až 105 Kč/kg

  drát opal. hrubý, slabý, pocínovaný, lakovaný, smaltovaný