Měď - dráty

 cena 145 - 150 Kč/kg

  drát opal. hrubý, slabý, pocínovaný, lakovaný, smaltovaný