Mašle

 cena až 20 Kč/kg

 

olověné krytí (izolace) kabelů, materiál je mastný se zbytky papíru