Mašle

 cena až 22 Kč/kg

 

olověné krytí (izolace) kabelů, materiál je mastný se zbytky papíru