Mašle

 cena až 24 Kč / kg

olověné krytí (izolace) kabelů, materiál je mastný se zbytky papíru