Mašle

 cena až 25 Kč/kg

olověné krytí (izolace) kabelů, materiál je mastný se zbytky papíru