Hliník - elektro

 cena 22 - 30 Kč/kg

hliníkový plech elektrovodný lakovaný, starý, barvený