Hliník - elektro

 cena až 25 Kč/kg

hliníkový plech elektrovodný lakovaný, starý, barvený