Hliník - elektro

 cena 19 Kč/kg

hliníkový plech elektrovodný lakovaný, starý, barvený