Fe - 17

 cena 4.50 - 5.00 Kč/kg

těžký železný odpad tl. min. 4mm, přepravní rozměr do 6m délky