Elektromotory - mix

 cena 8 - 12 Kč/kg

veškerá zařízení s Cu vinutím, jako je elektromotor, startér, pračkové elektromotory, alternátory, ..

bez řemenic, s řemenicemi bude provedena srážka