Ekologická likvidace vozidel

  Máte doma nepojízdné vozidlo, motorku, užitkové auto, nákladní vozidlo, zemědělský stroj, kterého se chcete zbavit?

My vám s tím rádi pomůžeme a ještě vám zaplatíme.

 • převzetí kompletního autovraku a následné vystavení dokladu o likvidaci je prováděno dle zákona zdarma
 • v případě potřeby zajistíme odvoz nepojízdného vozidla. Cena se v tomto případě snižuje.
 • pro velkododavatele - servis, vrakoviště apod. poskytujeme vyšší ceny za výkup autovraků

 • Autovraky likvidujeme v provozovně Žamberk - Letohrad
    

 Důležité informace

Pro bezproblémovou likvidaci Vašeho automobilu je nutné doložit, že vozidlo je Vaše.

Potřebné doklady k odevzdání autovraku pro fyzické osoby :

 • velký technický průkaz - originál nebo kopie

 • občanský průkaz nebo pas předávajícího

 • pokud předávajícím není majitel vozidla je zapotřebí plná moc

 • v případě úmrtí vlastníka vozidla je potřeba rozhodnutí v dědickém řízení

Pro firmy a podnikatele :

 • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné oprávnění k podnikání

 • kopie dokladu o ukončení leasingu, je-li v technickém průkazu záznam o leasigové smlouvě

Automobil musí mít vyražené výrobní číslo (pokud je číslo nečitelné majitel musí podepsat čestné prohlášení, že vůz je shodný s automobilem, který je uveden v technickém průkazu).

Automobil může být v jakémkoliv stavu.

Ceník autovraků

dodávková vozidla

 Za kompletní autovrak dovezený na naše provozovny

cena dle výtěžnosti 

 • odvoz naší firmou v okruhu 25 km je cena kompletního autovraku domluvou.
 • odvoz naší firmou nad 25 km dle telefonické dohody ( tel. 728 750 507 )

 • za nekompletní autovrak je cena ponížena

 

+

Nákladní vozidla, autobusy, traktory, a jiné

 Za ekologickou likvidaci nákladních automobilů (nad 3,5 tuny), autobusů, traktorů a dalších

 cena dle skutečné hmotnosti vozidla a dohodnuté výkupní ceny.

Zde není posuzována kompletnost či nekompletnost vozidla.

+

osobní vozidla

Za kompletní autovrak dovezený na naše provozovny

cena až 3000,- Kč

 
 • odvoz naší firmou v okruhu 25 km je cena kompletního autovraku dle domluvy.
 • odvoz naší firmou nad 25 km dle telefonické dohody ( tel. 728 750 507 )
 • za nekompletní autovrak je cena ponížena

 

+

Ostatní vozidla

 Za ekologickou likvidaci ostatních vozidel se ceny stanovují dohodou.

 a to na základě možné výtěžnosti využitelných kovových částí a nákladů na rozebrání takovýchto vozidel.


Mezi tyto ostatní vozidla patří:

 • mopedy ( ZDARMA )
 • motocykly ( ZDARMA )

 • přivěsné vozíky ( ZDARMA )

 • návěsy, vlečky, vleky ( dle výtěžnosti cena dohodou )

+

Suroviny Plundra s.r.o.

IČ:05518083
DIČ: CZ05518083Provozovna Žamberk:
Nádražní 1560
564 01 Žamberk

Provozovna Letohrad:
Průmyslová 940
(za PENNY marketem)
56151 Letohrad


Provozovna Žamberk:

Tel.: + 420 465 611 488
Fax: + 420 465 611 488
Mob.: pan Jan Plundra
+ 420 728 750 507
pan Jaromír Plundra
+ 420 606 945 669

Sekretariát:

+ 420 606 452 805
paní Dana Plundrová

Provozovna Letohrad:

Mob.: pan Michal Skalický
+ 420 605 306 820
Plundraj@seznam.cz