GDPR

 

Informace
o zpracování osobních údajů (OÚ):

Správce společnost Suroviny Plundra s.r.o. SÍDLO:Nádražní 1560,Žamberk,IČ:05518083, DS: 8yt5fea,telefon:606 945 669, e-mail:plundraj@seznam.cz

Firma
zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro plnění povinnosti vyplývajících z obecně závázných právních předpisů a osobní údaje, které slouží k naplnění jejího předmětu činnosti. OÚ jsou třetím stranám předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od společnosti přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ ,omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.